Política de Qualitat

EQUIPTURIS té com objectiu principal, la millora contínua, sent assessors dels nostres clients, oferint solucions especialitzades en l’eficiència de les zones de Food&Beverage, incorporant els equipaments i coneixement adequat principalment per als sectors: hoteler, restauració, sanitari i empreses, on la solució global és la nostra diferenciació.

La clau del nostre èxit es troba en la col·laboració que proporcionem als nostres clients, així com la nostra inquietud innovadora que ens fa estar al dia de les últimes tecnologies del ram dels equipaments, oferint una àmplia gamma de possibilitats d’equipaments i projectes. Així com l’aprofitament dels nous recursos informàtics mitjançant pàgina web i venda on line, facilitant la compra i l’assessorament als nostres clients.

Tots els objectius que es marquen a EQUIPTURIS són els derivats d’un pla estratègic ben estudiat i van orientats a tenir en compte les expectatives de les parts interessades de l’organització. Perquè el nostre propòsit i compromís és aconseguir la satisfacció i fidelització dels nostres clients, complint rigorosament amb els requisits legals i de qualitat dins d’un procés de millora contínua, fent extensiu aquest objectiu a tot l’equip humà que constitueix l’empresa.

Santiago Carles Rossell

                                     Febrer 2019

Direcció

TOP